Home

beeld van een PWA-chequeHet Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (“PWA”), aanwezig in elke gemeente of gemeentegroep, heeft de opdracht om in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bepaalde activiteiten te organiseren die niet voorzien zijn in het reguliere arbeidscircuit.

Het PWA-systeem brengt PWA-werknemers in contact met particulieren of rechtspersonen voor de uitvoering van specifieke opdrachten.

De PWA-cheque is bestemd voor fysieke personen (particulieren) en rechtspersonen (onderwijsinstellingen, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, vzw’s en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector), die geldig ingeschreven zijn bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

De RVA heeft het beheer van het PWA-chequesysteem toevertrouwd aan Edenred vanaf 1 januari 2009.

NIEUWS !

Personaliseer uw PWA-cheques!
Buiten de vermelding van de naam en voornaam van de PWA-werknemer, kan ook het nummer van zijn sociale zekerheid (INSZ), worden opgenomen. Een bijkomende veiligheid!

U doet beroep op een andere werknemer?
De gegevens op de PWA-cheques kunnen gratis worden gewijzigd. Aarzel niet om contact op te nemen met Edenred! U kan een cheque ook handmatig verbeteren, maar enkel met betrekking tot de werknemer. De datum van de gepresteerde dag kan nooit gewijzigd worden.