Home

beeld van een PWA-chequeHet Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (“PWA”), aanwezig in elke gemeente of gemeentegroep, heeft de opdracht om in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bepaalde activiteiten te organiseren die niet voorzien zijn in het reguliere arbeidscircuit.

Het PWA-systeem brengt PWA-werknemers in contact met particulieren of rechtspersonen voor de uitvoering van specifieke opdrachten.

De PWA-cheque is bestemd voor fysieke personen (particulieren) en rechtspersonen (onderwijsinstellingen, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, vzw’s en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector), die geldig ingeschreven zijn bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

De RVA heeft het beheer van het PWA-chequesysteem toevertrouwd aan Edenred vanaf 1 januari 2009.

NIEUWS !

Nieuwe kleur voor de PWA cheque!
Sinds 1 januari, zijn de PWA cheques roze. De procedures en het gebruik van de PWA cheque blijven ongewijzigd.